0906.82.70.70 - 0902.400.269
căng da chỉ vàng

Liên hệ

Căng da mặt bằng chỉ vàng

Địa chỉ: 32D Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM.
ĐT: (08) 3 8241285 – (08) 3 8274530
Hotline: 0906.82.7070 – 0902.400.269

Email: [email protected] – Website: www.cangdabangchi.com